Фондација развија основна начела људске солидарности, хуманости и племенитости и у том циљу подстиче и награђује стваралаштво даровитих уметника и студената позоришне, филмске и

других сродних уметности.

Драматрон
Фондација је за 2020. годину приредила једну мању публикацију под називом Драматрон. 

Драматрон представља сажет текст са предавања  о драмској уметности,  која су  организована као сесије у оквиру Отворених врата. Планирано је да се издаје у електронској форми, с тим да се један број примеака изда и у штампаној форми, а намењени су факултетима драмских уметности, односно њиховим студентима.

Књига о Ружици
Почетком ове године почели су припреме материјала за штампање књиге о Ружици Сокић и обављени начелни договори са приређивачем. Замисао је да се на основу извесних интервјуа које је Ружица дала појединим медијима и који су забележени, као и на основу интервјуа са појединим лицима који су лично познавали Ружицу и имали шта о тим разговорима да кажу, приреди репрезентативна, богато илустрована књига. Припрема овакве књиге је доста сложена и зато ће обухватити вишемесечни напоран рад.

Поред књиге, Фондација ће крајем године припремити за штампу, Билтене-свеске, које ће се штампати у мањим тиражима и садржаће материјале са сесија „Отворена врата“. Такође, у току је договор за припрему једног темата о „Црном таласу“ или српском неореализму на филму, у коме је један од главних актера била Ружица Сокић. Овај трактат би требало да поред филма, прикаже и друге блиске литерарне и уметничке области у којима су поједини ствараоце испољали „слободу мишљења и приказа истинитог живота ту у нашој близини ...“