Фондација развија основна начела људске солидарности, хуманости и племенитости и у том циљу подстиче и награђује стваралаштво даровитих уметника и студената позоришне, филмске и других сродних уметности.

Управни одбор Фондације је 2015. године установио Годишњу награду „Ружица Сокић“, која се додељује младим перспективним драмским уметницима за изузетан допринос уметности, позоришту, филму, радију и телевизији. Награду чини Повеља и новчани износ. Награда се додељује на Дан фондације, 14. децембра, односно токиом Омажа посвећеног Ружици Сокић у периоду од 14. до 19. децембра, а који датуми представлљају дан рођенја и дан смрти ове велике уметнице. Од 2015. године, Фондација спрводи пројекат награђивања младих драмских уметника, изабраних на основу анкетирања неколико десетина респектабилних личности из света драмске уметности. Тиме је успешно остварена једна од основних жеља Ружице Сокић – помагање младим уметницима, што је и примарни циљ активности Фондације.

До сада је додељено 5 годишњих награда „Ружица Сокић“ и једно специјално признање, и то: Калини Ковачевић 2022. године, Јовани Стојиљковић 2019. године, Милици Гојковић 2018. године, Јовани Гавриловић 2017. године, Нади Шаргин 2015. године и Специјално признање Јелени Благојевић, младој чланици Позоришта ДАДОВ 2016. године.

 


Калина Ковачевић
Калина Ковачевић, 2022
Јована Стојиљкови
Јована Стојиљковић, 2019.
Милица Гојковић
Милица Гојковић, 2018.
Јована Гавриловић
Јована Гавриловић, 2017.

 

 

Нада Шаргин
Нада Шаргин, 2015.
>Јелена Благојевић
Јелена Благојевић, 2016. (Специјално признање)