Фондација развија основна начела људске солидарности, хуманости и племенитости и у том циљу подстиче и награђује стваралаштво даровитих уметника и студената позоришне, филмске и других сродних уметности.

 

У „АДЛИГАТУ“ ОТВОРЕН ЛЕГАТ РУЖИЦЕ СОКИЋ

 

У свечаној атмосфери, 14. децембра 2020. године, на Дан фондације и годишњицу рођења славне позоришне и филмске глумице Ружице Сокић (1934-2013), отворен је њен легат у Удружењу за културу, уметност и међународну сарадњу „Адлигат“. У присуству свега петоро гостију, поштујући све мере Кризног штаба које су на снази због пандемије COVID 19, говор је одржао њен супруг, Мирослав Лукић, оснивач и управитељ Фондације Ружице Сокић.

Овај догађај пропратило је преко 60 медија у земљи и региону, што указује на широко интересовање за врхунска достигнућа наше далеко познате драмске уметнице.

 

 

 

 

У легату Ружице Сокић налази се значајна позоришна и друга архивска грађа, велики број награда, део библиотеке са више од стотину књига са посветама али и намештај из стана Ружице Сокић који је припадао њеном оцу Петру Сокићу (1893-1964), суоснивачу и уреднику предратног листа „Правда“.

 

 

 

 


Удружeњe „Aдлигaт“ je културнa нaдгрaдњa oслoњeнa нa  Mузej књигa и Mузej  путoвaњa, oбa  у  Бeoгрaду, a кojи сe тeмeљe нa дрaгoцeнoм скoрo трoвeкoвнoм библиoфилскoм нaслeђу пoрoдицe Лaзић.

Свojу културну мисиjу Удружeњe je прoширилo прихвaтaњeм, пoрeд брojних лeгaтa eминeнтних литeрaрних личнoсти, и лeгaтe еминeнтних личнoсти дрaмскe, бaлeтскe и oпeрскe умeтнoсти. Присуствo легата Ружице Сокић, као и њене Фoндaциje дoпринoси сaжeтoм и инспирaтивнoм oбликaвaњу oвoг  тeaтрoлoшкoг дeлa Mузeja.

Кутак Ружице Сокић биће значајна ризница за проучавање позоришта и једног времена, као и важна надоградња Адлигатове „Позоришне збирке“, како је истакао Виктор Лазић, председник „Адлигата“ који је, на велико задовољство свих у Фондацији, недавно примљен за члана управнод одбора Фондације, као знак повезивања, поверења и спремности на заједничку сарадњу две институције, што потврђује и Протокол о сарадњи, који је закључен током августа 2020. године. .

Предеседник „Адлигата“ Виктор Лазић је  истакао, да задивљује уметнички опус   Ружице Сокић . Током своје каријере одиграла је више од 400 улога: 97 у позориштима, 28 телевизијских улога, 57 у ТВ-серијама, 199 радио-улога и  51 улога на филму, а истакла се као тумач лирских, комичних и трагикомичних улога, нарочито у савременом репертоару домаћих драматичара и страним делима авангарде и модерне драматургије. 

Уз све горе наведено, не треба заборавити њен педагошки рад на Академији „Браћа Карић“, писањe књиге „Страст за летењем“ (која је доживела два издања), као и писање разних пригодних текстова.
Такође, кроз велики број интервјуа, Ружица је даровито, у свом популарном и уверљивом стилу ширила мисао о тежини и величини глумачког позива.