ФОНДАЦИЈА

РУЖИЦЕ СОKИЋ

       
  Pedhodne verzije naslovnih strana  
       
.
Сајт од 31.12.2014. Сајт од 15.04.2016. Сајт до 12.03.2019.
  Сајт од 31.07.2015. Сајт од 15.09.2016.  
  Сајт од 20.10.2015. Сајт од 31.12.2017.  
  Сајт од 16.01.2016. Сајт од 31.08.2018.  
       
Pozivamo poštovaoce lika i dela Ružice Sokić, koji uvažavaju ciljeve FONDACIJE RUŽICE SOKIĆ, da svojim prilozima, u skladu sa mogućnostima, potpomognu njene aktivnosti. Dinarski donatorski račun kod Raiffeisen bank a.d. Beograd br. 265- 1610310003668-75 Devizni donatoraski račun kod Raiffeisen bank a.d. Beograd br. 35265100000140100-52