ФОНДАЦИЈА

РУЖИЦЕ СОKИЋ

In English


Добродошли на сајт Фондације Ружице Сокић


ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА закључила је уговор о преузимању у депосит филмске грађе Ружице Сокић

Југословенска кинотека


ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА, у јануару 2015. године, закључила је уговор са Мирославом Лукић, супругом Ружице Сокић, о преузимању у депосит филмске грађе Ружице Сокић /награде, плакете, признања, видео
касете, фотографије, новинске чланке и др./, на трајно коришћење без надокнаде. За сву предату грађу сачињенен је попис материјала, који поседују обе уговорне стране.

Почетком јула ове године, Кинотека је преузела скултуралне симболе филмских награда који ће бити изложени у посебној витрини у изложбеном простору Кинотеке.

 


Издавачко предузеће ЛАГУНА закључило је са ФОНДАЦИЈОМ РУЖИЦЕ СОКИЋ уговор О ДОНАТОРСТВУ


Laguna logo

Издавачко предузеће ЛАГУНА закључило је са ФОНДАЦИЈОМ РУЖИЦЕ СОКИЋ уговор О ДО Н А Т О Р С Т В У НА ДАН 1.07. 2015. г. Средства донације служице за извршење годишњих циљева како предвиђа Статут Фондације. За Фондацију је то значајан дан којим почиње да се окупља један број репутабилних фирми чије донаторски прилози ће бити финансијска основа за давање годишњих награда, признања или помоћи које ће одређивати Управни одб ор Фондације сваке године.

Pozivamo poštovaoce lika i dela Ružice Sokić, koji uvažavaju ciljeve FONDACIJE RUŽICE SOKIĆ, da svojim prilozima, u skladu sa mogućnostima, potpomognu njene aktivnosti. Dinarski donatorski račun kod Raiffeisen bank a.d. Beograd br. 265- 1610310003668-75 Devizni donatoraski račun kod Raiffeisen bank a.d. Beograd br. 35265100000140100-52