ФОНДАЦИЈА

РУЖИЦЕ СОKИЋ


Архивиране вести

ВЕСТИ

Na osnovu učešća na Konkursu Skupstine Grada Beograda – Sekretarijata za kulturu, za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture, Fondacija je u martu ove godine dobila iznos od 100.000,00 dinara za Projekat: Godišnja nagrada "Ružica Sokić"

Od 05. avgusta 2018. teče novi četvorogodišnji mandate članovima Upravnog odbora Fondacije. Na zadovoljstvo Fondacije, Upravnom odboru pridružila su se dva nova člana, g-din Radoslav Zelenović, iz oblasti filmske umetnosti i Vladimir Đurković, iz oblasti pozorišne umetnosti.

Članovima kojima je istekao mandat, Fondacija je uputila posebnu zahvalnicu za svesrdno učešće u upravljanju Fondacijom.

U toku godine Fondacija je na molbu izdavača izvesnih edicija o značajnim ženama Srbije, pružala prigodan maretirijal u tekstu i slici i dala saglasnost za korišćenja istog.

Kako je navedeno pojedine edicije trebalo bi da budu izdate do kraje ove godine, o čemu će Fondacija izvestiti putem ovog Sajta.

 

Pozivamo poštovaoce lika i dela Ružice Sokić, koji uvažavaju ciljeve FONDACIJE RUŽICE SOKIĆ, da svojim prilozima, u skladu sa mogućnostima, potpomognu njene aktivnosti. Dinarski donatorski račun kod Raiffeisen bank a.d. Beograd br. 265- 1610310003668-75 Devizni donatoraski račun kod Raiffeisen bank a.d. Beograd br. 35265100000140100-52